Samarbetspartners till framtidens utearbetsplats

Vetenskapshuset
Startdatum: november 1, 2021
Slutdatum: oktober 31, 2023

Vi utvecklar morgondagens affär med våra företag!
Framtidens utearbetsplats

Syftet med projektet är att utveckla och testa olika prototyper för utomhusstudie- och arbetsplatser och mer specifikt undersöka vad som krävs av planering och design för att skapa stödjande strukturer för att olika typer av arbetsuppgifter ska kunna flyttas utomhus. Projektets mål är att utveckla tre skalbara och affärsmässiga prototyper för utomhusarbete

Under projektet kommer tre olika prototyper för utomhusarbetsplatsen att utvecklas. Dessa kommer att testas lokalt i Markaryd i relation till befintliga mötesplatser, främst gymnasieskolan KCM och det nyligen öppnade Vetenskapshuset samt deras omgivningar, som är angränsande tomter. Under år 2021 tom 2023 kommer de tre prototyperna att utvecklas tillsammans med skolelever, företag och allmänhet.

Projektet startade november 2021 och förväntas avslutas 30 oktober 2023.

Aktörer som deltar: KCM, Vetenskapshuset, Mibab, SLU och Markaryds kommun.
Vi har fått bidrag från Vinnova, ta gärna med deras logga!

Vi söker föreningar, företag och andra organisationer som vill arrangera uteaktiviteter, alt ge input till processen eller bara testa våra prototyper!

Anmäl intresse

Kontaktuppgifter
Mail: info@vetenskapshuset.se