VETENSKAPSHUSET

Tillsammans delar vi resurser

"Vetenskapshuset i Markaryd är en unik satsning för att stärka framtida kompetensförsörjning, skapa tillväxt och där cirkulär ekonomi och hållbarhet är i fokus!"

meadow-4485609_1920

Varför ett Vetenskapshus?

Det finns ett stort behov i Sverige och i landsbygden att jobba med ”framtidens arbets- och mötesplats” för att attrahera framtida kompetens, kapital och resurser.  Detta för att bibehålla och utveckla företagen i kommunerna och därmed bidra till kommunens utveckling så att fler vill bo kvar eller etablera sig i kommunen. En utveckling som krävs för att även bibehålla kollektivtrafiklinjer, affärer, restauranger och andra tjänster som i sig påverkar intresset att bo och verka i en kommun såsom Markaryd. Framtida arbetsplatser som också bör förenkla distansarbete, vara inspirerande och vara mer än en ”arbetsplats”. En plats där samverkan med skolor och universitet förenklas och utvecklas. En plats där människor kan möta andra organisationer, marknadsföra sina tjänster, få tips om nyheter och utbildas.

skog_vetenskapshuset (2)

Vår vision

Vetenskapshuset i Markaryd är öppet för både studenter, organisationer och företag med syftet att gemensamt verka för att göra Markaryd som en intressant ort att bo, studera, jobba och investera i.  Vetenskapshuset startades den 25 augusti 2021 av ägarna Markaryds kommun och NIBE AB. Detta i nära samverkan med våra huvudsponsorer, Tillväxt Markaryd, C/O Markaryd, Region Kronoberg och Johanson Design.

Målet är att skapa en kreativ mötes- och arbetshubb som attraherar kompetens, kunskap och nya innovativa affärsidéer till företag och kommunen. Arbets- och möteshubben är tänkt vara en öppen arena där man tillfälligt kan nyttja en arbetsplats, utbildas, samverka med andra, dela tjänster eller delta på något event. Här ska även stöttning ges för att nya affärsidéer ska kunna utvecklas och förverkligas. Hållbar utveckling och framförallt cirkulär ekonomi, delande, är i fokus. I Vetenskapshuset finns även Nobel Prize museum, en spelifierad energiutställning (escaperum) samt ett avancerat kemilabb för att locka elever såväl allmänhet till huset.

Kontakt

info@vetenskapshuset.se
Hannabadsvägen 1
285 31 Markaryd

Öppettider

vardagar
08.00-17.00

lördag-söndag
Stängt
Back to top